четверг, 10 мая 2012 г.

Polish Hungarian infantry uniforms, sec. half of XVIII c.

I don't put any about Polish-Lithuanian army for a long time. Now it's time to continue...

According to Gembarzewski's Rodowody polkow polskich... there were 3 "Hungarian" choragwies in the Polish Crown army in the sec. half of XVIII c.:


CHORĄGIEW WĘGIERSKA BUŁAWY WIELKIEJ KORONNEJ.
 Rozwiązana 1789, wznowiona r. 1793.
Szefowie: hetmani wielcy koronni 1717—1789. Rotmistrze: płk. Karski  (1754), - Bartochowski Stan. 1760, płk. 1761, Załęski Jakób (1775), dymis. 20.VIII. 1778, Gozdowski Antoni. Stanowiska: przy boku hetmana w. koronnego.

CHORĄGIEW WĘGIERSKA  BUŁAWY  POLNEJ  KORONNEJ.
Rozwiązana 1789, wznowiona 1793.
Szefowie: hetmani polni koronni 1717—1789.
Rotmistrze: Bułła (1754—1764), Tyszkiewicz Piotr (1775), dy­mis. 16.XII.1783, Tyszkiewicz Jakób, płk. Paprocki (1789), Tyszkie­wicz 1793.

CHORĄGIEW WĘGIERSKA MARSZAŁKA WIELKIEGO KORONNEGO.
Chorągiew węgierska laski marszałkowskiej, nazwa ludowa: kru­ki (kuruce), kurpiki.
Szefowie: marszałkowie wielcy koronni, 1717—1794. Komendanci: Fournier Jan, rotm. (1754—1787), Hoffman Piotr (1793).
Bitwy i potyczki: powstanie Warszawskie 17 i 18,IV,1794, obro­na Warszawy.

Комментариев нет:

Отправить комментарий