воскресенье, 30 декабря 2012 г.

Polish army under M. Kalinowski at Batoh, 1-2 June 1652

According to Jan Wimmer the Komput (Roll) of the Polish army in the 2 quarter of 1652 was of 145 choragwies totaled 25 144 koni i porcji (paper strength, see I & II). Polish army under hetman polni Marcin Kalinowski after Wojciech Dlugolecki’s Batoh 1652 (pp. 105-108) was of 53 choragwies & regiments (see III & IV) at Batoh on 1-2 June 1652.  It totaled 11 145 koni i porcji, or about 10 000 combatants (paper strength).   

I
II
III
IV
Husaria
14
1 620
8
873
Arkebuzeria
5
459
4
359
Pancerni
89
9 995
28
2 732
Tatarskie
6
730
-
-
Woloskie
5
562
1
92
Rajtaria
8
2 848
2
850
Piechota cudz.
6
5 450
4
4 100
Piechota polsk.
5
757
3
466
Dragonia
7
2 723
3
1 383
TOTAL
145
25 144
53
11 145
            List of Polish Crown army at Batoh, 1-2 June 1652 according to W. Dlugolecki:

Choragwie
Koni / porcji
Husaria

1
Samuela Kalinowskiego oboźnego koronnego pod dowуdztwem Sokolnickiego
116
2
Marcina Kalinowskiego hetmana polnego koronnego
150
3
Aleksandra Koniecpolskiego chorążego koronnego pod dowуdztwem Stanisława Wyżyckiego

150
4
Jerzego Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego
123
5
Marka Sobieskiego starosty krasnostawskiego
85
6
Zygmunta Dynhofa starosty sokalskiego
111
7
Tobiasza Minora
75
8
Jana Odrzywolskiego kasztelana czernihowskiego
63


873
Arkebuzeria

1
Stanislawa Pogorskiego
94
2
Franciszka Mycielskiego
98
3
Krzysztofa Piglowskiego
90
4
Jarosza Piglowieskiego
77


359
Pancerni

1
Sewerina Kalinskiego starosty braclawskiego
154
2
Samuela Kalinowskiego
100
3
Mikolaja K. Kossakowskiego podsedka braclawskiego
150
4
Domonika Zaslawskiego wojewody krakowskiego pod dowуdztwem Krzysztofa Koryckiego chorazego nawogrodzkiego
173
5
Druga tegos pod dowуdztwem Stanislawa Gorskiego podczaszego kijwskiego
140
6
Trzecia tegos pod dowуdztwem Jana Konradzkiego
150
7
Marcina Kalinowskiego pod dowуdztwem Jana Mysliszewskiego
100
8
Druga tegos pod dowуdztwem Marcina Niedzialkowskiego
98
9
Pawla Sapiehy wojewody witebskiego
110
10
Aleksandra Koniecpolskiego pod dowуdztwem Stanislawa Wyzyckiego
219
11
Marka Sobieskiego
97
12
Wladyslawa Niemierzyca starosty owruckiego
104
13
Zboznego Zakrzewskiego stolnika inwroclawskiego
68
14
Aleksandra Z. Przedwojeńskiego podstolego ciechanowskiego
100
15
Konstantego Szczawińskiego wojewodzica brzesko-
Kujawskiego
81
16
Władysława Leszczyńskiego podkomorzego poznańskiego
95
17
Konstantego Wiśniowieckiego pod dowуdztwem Krzysztofa Paczyńskiego
100
18
druga tegoż pod dowуdztwem Andrzeja Dobrzańskiego
96
19
Andrzeja Rokitnickiego
96
20
Jakuba Rokitnickiego
64
21
Michała Stanisławskiego chorążego halickiego
61
22
Samuela Czaplickiego
100
23
Jana Uchernickiego
77
24
Floriana Czepowskiego
75
25
Jerzego Bałabana
92
26
Wincentego Zielińskiego
84
27
Stanisława z Brzezia Lanckorońskiego wojewody ruskiego pod dowуdztwem Hieronima Lanckorońskiego
183
28
Aleksandra Zamoyskiego strażnika koronnego
100


2732
Rajtaria

1
regiment Bogusława Radziwiłła koniuszego Wielkiego
Księstwa Litewskiego
600
2
regiment Stanisława Dynhofa starosty wieluńskiego
250


850
Dragonia

1
Regiment Henrika Dynhofa obersztera JKM
446
2
Regiment Mikolaja Bieganowskiego chorazego lwowskiego I oboznego wojskowego
600
3
Regiment Zygmunta Przyjemskiego pisarza polnego koronnego
337


1383
Piechota typu cudzoziemskiego

1
Regiment Boguslawa Radziwilla
1200
2
Regiment generala majora Krzysztofa Houvaldta
1200
3
Regiment Macieja Reka
500
4
Regiment Wilhelma Butlera
1200


4100
Piechota typu polskiego

1
Marcina Kalinowskiego
200
2
Samuela Kalinowskiego
73
3
Mikolaja Mazowieckiego
193


466
Jazda lekka

1
Jerzego Ruszczyca
92

Комментариев нет:

Отправить комментарий