суббота, 3 апреля 2021 г.

Lithuanian army in 1683-1686 by Konrad Bobiatyński

New interesting article by Konrad Bobiatyński: Skład i liczebność armii litewskiej podczas wojny z Turcją w latach 1683–1686 // Zapiski Historyczne. Tom LXXXVI - Rok 2021, Zeszyt 1. Torun, 2021. S. 29–55. (link)

It contains a detailed account of the WKL comput by choragwies.