среда, 13 июня 2012 г.

Polish grenadier plates from Museum Narodowe in Cracow, mid XVIII c.

Collection of Museum Narodowe in Cracow contains a fine set of mid. XVIII c. Polish plates from grenadier hats & private militia casquets.
Grenadier plate of Lithuanian regiment of Foot Guard, ab. 1732
Czapka należała do grenadiera Regimentu Gwardii Pieszej Wielkiego Księstwa Litewskiego, ok 1732
Grenadier plate of prince Czartoryski's private militia, ab. 1760
Blacha do czapki grenadierskiej Milicji Ks. Czartoryskich. około 1760 roku

Casquete plate  of prince Czartoryski's private militia, XVIII c. 
Blacha do kaszkietu milicji nadwornej Czartoryskich, XVIII c.

Casquete plate  of prince Krasinski's private militia, XVIII c. 
Blacha do kaszkietu milicji nadwornej Krasińskich.

Casquete plate  of prince Sanguszko's private militia, XVIII c.  
Blacha do kaszkietu Milicji Zasławskiej Sanguszków

Комментариев нет:

Отправить комментарий