суббота, 16 октября 2010 г.

Ottoman army at Vienna, 1683

Next Ottoman BO, this time it is Vienna, 1683. The source is Podhorecki’s book with some updates.
Ottoman positions at Vienna, 1683
Main source: Podhorecki L. Weiden 1683. Warszawa, 2001. P. 42-44.
Troop
Strength
Kapu kulu (centralized funded troops)

Bekri Mustafa Pasha, Janissary Aga
20-30,000
Sipahis & Silikhdars
10-15,000
Topcu, Top arabaci, Cebeci
7-9,000

37-54,000
Yerly kulu (local/provincial troops)

Ibrahim Bey, beylerbey of Egypt
3,000
Kiiczick Hassan Pasha, beylerbey of Rumelia
33,000
Mehmed Pasha, Vesir, troops from Diarberkir
1,500
Kurd Bekir Pasha, beylerbey of Aleppo
2,550
Ahmed Pasha, beylerbey of Anatolia
16,000
Ahmed Pasha, governor of Temesvar
2-3,000
Binamaz Chechil Pasha, beylerbey of Siwas
6,500
Sziszman Mehmed Pasha, beylerbey of Karaman
4,900
Sary Husein Pasha, beylerbey of Damask
2,250
Sarchos Ahmed Pasha, beylerbey of Marasu
1,130
Chyzyr Pasha, beylerbey of Bosnia
4-5,000
Ibrahim Pasha, beylerbey of Erzerum
11,580
Husein Pasha, beylerbey of Eger
2-3,000
Sejdioglu Mehmed Pasha, beylerbey of Kanisza
1,000
Mustafa Pasha from Mitelen, beylerbey of Ochakow
3,000
Czelebi Husein Pasha, beylerbey of Janowan
2-3,000
Kodzy Arnaut Ibrahim Pasha, beylerbey of Buda
8,000
From Belgrade
3-4,000
From Cyprus
1,000

111-116,000
Vasals

Murad Gyrey, Khan of Crimea
15-20,000
Imre Thekely, Hungarians & Translylvanians
15-20,000
Jerzy Duca, Gospodar of Moldavia
5-6,000
Serban Kantakuzin, Gospodar of Wallachia
5-6,000

40-52,000
Total (paper strength)
188-222,000

Estimated strength
100-120,000

1 комментарий:

 1. 1.07.1683 podczas koncentracji pod Jawarynem (Raab) armia Kara Mustafy liczyła ok. 130 tys. żołnierzy,
  w tym: 35 tys. kapy kułu, 70 tys. ejalet askeri i 25 tys. sił lenników.

  13 tys. janczarów
  11-12 tys. sipahiów, silahdarów i "4 niższych formacji"
  6-7 tys. dżebedżich, topczych itd.
  5-6 tys. sejmenów Kara Mustafy

  ok. 20-30 tys. timarli toprakli
  ok. 15 tys. jerli kułu
  ok. 15 tys. kapy halki
  ok. 15 tys. milicji chłopskich i posiłków koczowników

  20 tys. Tatarów
  6 tys. Mołdawian i Wołochów

  Witkowicz Andrzej, Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo, Warszawa 2016, s. 234-246.

  ОтветитьУдалить